Detailplaneeringu algatamine

<DP-st üldiselt
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab DP algatamine?

DP algatab kohalik omavalitsus. Planeeringu algatamise etapis ei tehta veel planeeringu sisu puudutavaid otsuseid, vaid pannakse paika raamid otsuse tegemise protsessi jaoks – ajakava, tegevusplaan jmt. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus.

Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab kohalik omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH tuleb läbi viia juhul, kui kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Mida saan selles etapis ette võtta?


  • Kui oled planeeringust huvitatud, siis anna sellest oma valla- või linnavalitsuse planeerimisametnikule teada! Märgi ka ära viis, kuidas soovid edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
  • Kui sul on juba kindlaid seisukohti, mida tahaksid detailplaneeringus näha (või mida kindlasti mitte), võid ka need kohalikule omavalitsusele edastada, siis saab neid juba varases etapis arvesse võtta.
  • Tasub siiski tähele panna, et kõige olulisem on osaleda edaspidi planeeringu koostamise ning selle avalike väljapanekute ja arutelude käigus.

Kust saan infot?

  • Info algatatud detailplaneeringute kohta peab olema kättesaadav kohaliku omavalitsuse veebilehel (üldjuhul rubriigis „Planeeringud“). 
  • Tasub jälgida ka valla või linna ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, mis on nende teadete avaldamiseks ette nähtud.
  • Lähemat teavet saab küsida ka kohaliku omavalitsuse ametnikelt. Küsimusi võid esitada suuliselt või saata ametliku teabenõude (vaata lähemalt siit).
NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit! 

<DP-st üldiselt
Järgmine etapp>