Keskkonnaloa taotluse/eelnõu avalik väljapanek

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab avalik väljapanek?

Avaliku väljapaneku ajal pannakse avalikult (täpne koht tuuakse välja vastavas teates) välja keskkonnaloa taotlus ja/või loa eelnõu ning seotud materjalid (nt KMH aruanne) ja oodatakse nendele seisukohti – ettepanekuid ja vastuväiteid.

Avalik väljapanek kestab vähemalt 14 päeva. 

Mida saan selles etapis ette võtta?

 • Tutvu loa taotluse ja/või loa eelnõu ning nendega seotud materjalidega!
 • Esita oma seisukohti!
  • Avalik väljapanek kestab vähemalt 14 päeva – Sul on õigus loa andjale (Keskkonnaamet või Keskkonnaministeerium) selle perioodi vältel oma seisukohti esitada.
  • Seisukohti on mõistlik väljendada kirjalikult (kas tava- või e-posti teel). Nii saavad need kindlasti üles märgitud ning neid tuleb edaspidi kaaluda. Näpunäiteid seisukohtade koostamiseks leiad siit.
 • Kui loamenetluses viidi läbi ka keskkonnamõju hindamine, tutvu oma seisukohtade koostamise eel ka selle tulemustega (vt KMH aruanne), kuna nendes on antud hinnang tegevuse negatiivsete mõjude kohta, ning soovitused nende leevendamiseks.
NB! Kui seisukohtade esitamiseks ette nähtud tähtaeg on möödunud, ent luba pole veel välja antud, võid siiski oma seisukohti esitada. Loa andjal tuleb arvestada kõigi menetluse jooksul kogutud andmetega. Samas arvesta, et mida rohkem on avalikust väljapanekust aega möödunud, seda vähem tõenäoline on, et Sinu seisukohad loa andmise otsust või tingimusi muudavad. 

Mis saab edasi?

 • Kui esitad seisukohti tava- või e-posti teel, on loa andja kohustatud neid loa andmise otsustamisel kaaluma.
 • Vajadusel korraldab loa andja loa taotluse ja/või eelnõu osas ka avaliku arutelu.
 • Kui Sinu õigusi puudutavat eelnõu või taotlust muudetakse pärast väljapanekut Sinu kahjuks, teavitab loa andja Sind posti teel ning Sul on võimalus esitada täiendavaid seisukohti.

Kust saan infot?

 • Avaliku väljapaneku koht ja aeg tuuakse välja loa menetlusse võtmise teates, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Vastav teade võidakse avaldada ka kohalikus või üleriigilises ajalehes.
 • Keskkonnaloa taotluse ja/või eelnõu ning nendega seotud materjalidega saad tutvuda lisaks teates toodud kohale ka Keskkonnameti või Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistris (asutus sõltub sellest, kumb neist on loa andja).

<Eelmine etappJärgmine etapp>