Keskkonnaloa taotluse/eelnõu avalik arutelu (valikuline)

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis toimub avalikul arutelul?

Avalikul arutelul tutvustatakse veelkord keskkonnaloa taotlust ja/või eelnõu ning selle senist menetluskäiku, samuti eelnenud avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. Avalikul arutelul on võimalus küsida veel täiendavaid selgitusi ning väljendada oma arvamust loa taotluse ja/või eelnõu suhtes. Kui avaliku väljapaneku käigus on esitatud vastuväiteid, peaks arutelul otsitama neile lahendusi. Samas ei pruugi vastanduvate huvide lepitamine alati võimalik olla.

NB! Avaliku arutelu korraldamine ei ole kohustuslik, vaid loa andja saab ise otsustada, kas see on vajalik. Kui soovid kindlasti avaliku arutelu läbiviimist, anna sellest loa andjale avaliku väljapaneku kestel teada.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kust saan infot?


<Eelmine etappJärgmine etapp>