Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamine

<Loast üldiselt
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine?

Keskkonnaloa menetluse algatamiseks peab arendaja esitama loa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine tähendab, et loa andja (Keskkonnaamet või Keskkonnaministeerium) on leidnud, et taotlus vastab nõuetele ning arendaja on esitanud kõik vajalikud andmed. Taotluse menetlusse võtmine ei tähenda, et arendajale kindlasti luba antaks.

Taotluse menetlusse võtmise järel hakkab loa andja koostama loa eelnõu ning otsustab ühtlasi, kas on vaja viia läbi plaanitud tegevuse keskkonnamõjude hindamine (KMH).

Loa andja peab taotluse menetlusse võtmise kohta avaldama avaliku teate Ametlikes Teadaannetes ning vahel ka ajalehes (kohalikus või maakondlikus, olulistel juhtudel üleriigilises lehes).

Mida saan selles etapis ette võtta?


NB! Kui algatatakse KMH, siis reeglina loa menetlus peatatakse kuni KMH aruande heakskiitmiseni. Alles seejärel jätkub loa andmise menetlus (loa taotluse või eelnõu avalik väljapanek ja arutelu). Mõnikord võib loa taotluse/eelnõu avalik väljapanek ja arutelu toimuda aga juba enne KMH menetlust või selle kestel.

Kust saan infot?

Loa andja teavitab avalikkust loataotluse menetlusse võtmisest ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded kaudu. Teatest leiad infot taotleja, tegevuskoha, tegevuse ning loa taotluse ja eelnõu avalikustamise kohta. Teade võidakse avaldada ka kohalikus, maakondlikus või üleriigilise levikuga ajalehes.

Kui tegemist on keskkonnakompleksloaga, esitatakse teade veel:
Taotlus ja sellega seotud kirjavahetus on kättesaadav Keskkonnameti või Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistris.

Mis saab edasi?

Taotluse menetlusse võtmise järel asutatakse koostama loa eelnõu. Taotluse menetlusse võtmisel või loa eelnõu valmimisel määratakse, millal toimub loa taotluse ja/või eelnõu avalik väljapanek. Väljapaneku ajal saad tutvuda materjalidega ning esitada oma seisukohti.


<Loast üldiselt
Järgmine etapp>