Kohalike omavalitsuste õigused ja võimalused maavara kaevandamise lubade menetlustes

Kohalike omavalitsuste õigused ja võimalused maavara kaevandamise lubade menetlustes

Koolitusel räägime maavara uuringuloa ja kaevandamisloa väljaandmisest ja kohaliku omavalitsuse rollist lubade andmise protsessis ning sõnaõigusest mitte lubada kaevandada enda haldusterritooriumil. 

Kaevandamine tekitab ühiskonnas üha enam kõneainet, kus ühelt poolt tugevneb surve ehitusmaavarade nõudluse järele ning teiselt poolt kogukondade soov säilitada enda elukeskkonna puutumatus. Kohalikul omavalitsusel on kaevandamislubade menetluses nende huvide tasakaalustamisel oluline roll. Koolituse käigus selgitame, kuidas kaasata kogukondi ja kuidas teha nendega koostööd. Samuti käsitleme kohaliku omavalitsuse kohustust hinnata kaevanduse mõju keskkonnale.

Koolitus annab ülevaate uuringulubade ja kaevandamislubade menetluse etappidest ning kohaliku omavalitsuse rollist neis menetlustes. Räägime keskkonnamõju hindamisest ja kaevandamise kõrvaltingimuste võimalustest kohtupraktika näidetel. Koolitujad saavad näpunäiteid, mida keskkonnaloa menetluses silmas pidada.

PÄEVAKAVA:

12:30 – 13:45 Sissejuhatus. Ülevaade loamenetluse etappidest, kohaliku omavalitsuse roll loamenetluses ning õiguslikud võimalused kaasa rääkimiseks.
13:45 - 14:00 PAUS
14:00 – 15:00 Uuringuloa menetluse ja kaevandamisloa menetluse eripärad. Kõrvaltingimuste seadmise võimalused.
15:00 – 15:15 PAUS
15:15 – 16:00 Keskkonnamõju hindamise läbiviimise kohustus ja selle olulised kaalutluskohad. Kogukondade kaasamine ja koostöö.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

KOOLITAJAD

Koolitavad KÕKi keskkonnaõiguse ekspert Kärt Vaarmari ja jurist Marilin Palts, kes tegelevad keskkonnalubadega seonduvate küsimustega igapäevaselt, nõustades nii eraisikuid kui ka kohalikke omavalitsusi. 

Kärt Vaarmari. Foto: erakogu

Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja tegelenud keskkonnaõiguse teemadega alates 2002. Ta on üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest. Ta on olnud tegev paljudes keskkonnaalastes kohtuasjades, viinud läbi arvukalt koolitusi ning koostanud keskkonnaalaseid eelnõusid ja keskkonnaõiguslikke analüüse. 2007-2011 kuulus ta keskkonnaseadustiku üldosa ja eriosa seaduste töögruppidesse. Ta on toimetanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaare  (2014, uuend 2015) ning olnud üks seaduse kaasautoritest.


Marilin Palts. Foto: erakogu

Marilin on lõpetanud Tallinna Ülikooli õigusteaduste magistrantuuri 2016. aastal. Tema töökogemus hõlmab erinevaid õigusvaldkondi nii tsiviilasjades kui ka haldusasjades. Ta on esindanud kliente kohtuväliselt ametiasutustes, aga ka kohtuvaidlustes maakohtust Riigikohtuni välja.
KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA -KOHT

  • 11.05.2023 Tallinnas kell 12:30-16:00 Ülemiste Citys, Zappi konverentsikeskuses seminariruumis Stockholm (Lõõtsa 6, II korrus, A -või D sissepääs). Ruum on muutunud - koolitus toimub ruumis nimega VIP.
  • 16.05.2023 Tartus kell 12:30-16:00 Rahvusarhiivi hoones Noora (Nooruse 3, Tartu)

KOOLITUSE HIND

  • Koolitus: 149 eurot + km / osaleja või
  • Koolitus ja nõustamine: 299 eurot + km ühele osalejale. See tähendab, et lisaks koolitusele pakume 2 tundi individuaalset nõustamist koolitusel käsitletud teemadel. Nõustamine toimub 2023. aasta jooksul ning aeg selleks tuleb eraldi kokku leppida.
Hind sisadab kohvipause.
Koolitus toimub, kui osaleb vähemalt 10 osalejat.

REGISTREERIMINE

Tähtaeg: Tallinna koolitusel 04.05.2023 / Tartu koolitusel 09.05.2023

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Lisainfo: k6k@k6k.ee, 742 4524