Üldplaneeringu kehtestamine

<Eelmine etapp       
ÜP avaleht>


Mida tähendab ÜP kehtestamine?

ÜP kehtestamisega kinnitab kohalik omavalitsus planeeringus toodud põhimõtted ning maa-alade kasutamis- ja ehitustingimused. 

Uue planeeringu kehtestamisega asendatakse varasem ÜP ning kehtestamisest alates muutub ÜP detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste jaoks kohustuslikuks - seda tuleb arvesse võtta nii uute detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste ülevaatamisel kui ka nende koostamisel.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud ning selle osas enam seisukohti esitada ei saa.

Kui leiad, et planeering rikub Sinu õigusi või on muul põhjusel õigusvastane, võid esitada 1 kuu jooksul alates hetkest, mil said kehtestamisest teada või pidid sellest teada saama kaebuse  halduskohtule või vaide kohalikule omavalitsusele

Kaebetähtaeg algab ajast, mil pidid planeeringu kehtestamisest teada saama! Nt juhul, kui planeeringu kehtestamise kohta on avaldatud teade selleks sobilikus ajalehes ja KOVi veebilehel, eeldatakse, et pidid kehtestamisest teada saama teate avaldamisel.

Kui otsustad planeeringu vaidlustada, soovitame sul võimalusel esmalt pöörduda juristi poole, kes saab Sul aidata nii argumente täpsustada kui vaiet või kaebust vormistada.

Kust saan infot planeeringu kehtestamise kohta?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  

 

<Eelmine etapp
ÜP avaleht>