Üldplaneeringu avalik väljapanek

<Eelmine etapp  
Järgmine etapp> 
<Tagasi algusesse

Mida tähendab ÜP avalik väljapanek?

ÜP avaliku väljapaneku etapis pannakse avalikult (KOV veebilehel, avalikes kohtades) välja kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud planeeringu materjalid - kaardid, seletuskiri jms. 

Antud etapis saavad kodanikud esitada viimast korda omapoolseid kirjalikke seisukohti enne avalikku arutelu ning sellele järgnevat planeeringu lõplikku kehtestamist.

Mida saan selles etapis ette võtta?

  • Avaliku väljapaneku käigus saad tutvuda kõigi planeeringu materjalidega – katsu leida aega vähemalt seletuskirja ja kaardimaterjali põhjalikumaks läbivaatamiseks!
  • Üldplaneeringu avalik väljapanek kestab 4 nädalat, mille kestel peavad materjalid olema välja pandud kohalikus omavalitsuses ametnike tööaja jooksul, samuti peab planeeringulahendusega olema võimalik tutvuda valla või linna keskuses ja valla suuremates asulates, samuti valla või linna veebilehel.
  • Kui soovid, et planeeringulahenduses oleks midagi teisiti, siis esita väljapaneku jooksul oma seisukohad ja vastuväited!
  • Ametliku avaliku väljapaneku ajal on oluline väljendada seisukohti ja vastuväiteid kirjalikult (kas tava- või e-posti teel). Nii saavad need kindlasti üles märgitud ning neid tuleb edaspidi kaaluda. Näpunäiteid seisukohtade koostamiseks leiad siit.

Mis saab edasi?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 4 nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab sisalduma info avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta.

Kõiki seisukohti on võimalik arutada veel avalikul arutelul, mis korraldatakse hiljemalt 6 nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Kust saan infot?

  • Avaliku väljapaneku toimumise koha ja aja kohta ilmub teade valla või linna veebilehel hiljemalt nädal enne avaliku väljapaneku toimumist. Võimalusel tasub jälgida ka valla või linna ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse.
  • Lisaks lehe- ja veebiteatele tuleb hiljemalt nädal enne avaliku väljapaneku toimumist panna teade välja ka kõigi valla külade või linnaosade (linna asumite) vähemalt ühte üldkasutatavasse hoonesse või kohta (nt teadetetahvlile, raamatukokku, kultuurikeskusesse või rahvamajja, bussipeatusesse, kauplusesse, vms).
  • Kui planeeringu avaliku väljapaneku kohta ei ole veel teadet ilmunud, saad küsida infot väljapaneku kavandatud aja kohta kohaliku omavalitsuse planeerimisametnikult.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  

<Eelmine etappJärgmine etapp>