Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmine

<SisukordJärgmine etapp>

Mida tähendab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmine?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmisega kinnitab linna või valla volikogu, et kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu mõlemad etapid (asukoha eelvalik ja detailse lahenduse koostamine) on olnud õiguspärased. Samuti kinnitab volikogu vastuvõtmisega, et KSH aruande tulemusi on arvesse võetud.

Planeeringu vastuvõtmine ei tähenda selle kehtestamist (lõpliku otsuse langetamist)! Lõplik planeeringulahendus selgub alles pärast vastuvõtmisele järgnevat diskussiooni (avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena).

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmise otsustamises avalikkus osaleda ei saa. Osaleda saab järgneva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus.

Kust saan infot?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmise kohta eraldi teadet ei avaldata. Küll aga annab sellest märku avaliku väljapaneku teade.


<Eelmine etappJärgmine etapp>