Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande koostamine

<SisukordJärgmine etapp>

Mis toimub kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande koostamise etapis?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine tähendab sisuliselt, et esimeses etapis valitud asukohas asutakse välja töötama täpseid tingimusi objekti ehitamiseks. Nt määratakse ära erinevate ehitiste arv, funktsioonid, asukoht planeeringualal, kõrgus, liikluskorraldus jms. Põhimõtteliselt lahendatakse selles etapis samu küsimusi, mida lahendatakse detailplaneeringutega.

Samal ajal detailse lahenduse väljatöötamisega hinnatakse täpsemalt ka kaasnevaid mõjusid ning töötatakse välja nende leevendamise meetmeid (nt müratõkked, saasteainete vähendamise võimalused).

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 30 päeva jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse kas kirjalikult (tava- või e-posti teel) või kokkuleppel ka muul viisil, nt telefoni teel.

Juhul, kui korraldatakse arutelusid, võetakse seal esitatud seisukohad planeeringulahenduse väljatöötamisel kaalumisele, ent eraldi vastust neile andma ei pea.

Kust saan infot?

<Eelmine etappJärgmine etapp>