Asukoha eelvaliku otsuse ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine

<SisukordJärgmine etapp>

Mida tähendab asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine?

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande vastuvõtmisega kinnitab kohalik omavalitsus, et valitud asukoht on objekti rajamiseks kõige sobivam, senine menetlus on olnud õiguspärane ning KSH aruanne oli asukohavaliku tegemiseks piisav.

Selle otsusega lõpeb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu I etapp ehk asukohavalik. Edasi jätkub menetlus valitud asukohas detailsemate lahenduste (nt ehitiste arvu, planeeringualal paiknemise jms tingimuste) väljatöötamisega.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande vastuvõtmise otsustamises avalikkus osaleda ei saa. Osaleda saab detailsema lahenduse väljatöötamises. Kui Sa ei ole nõus asukohavalikuga ning leiad, et see on õigusvastane, saad planeeringut pärast selle kehtestamist vaidlustada. Sama kehtib ka keskkonnamõjude hindamise kohta.

Kust saan infot?

Asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise kohta avaldatakse teade

14 päeva jooksul kohaliku omavalitsuse veebilehel ning väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

<Eelmine etappJärgmine etapp>