KSH aruande koostamine ja avalikustamine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis on KSH aruanne?

KSH aruanne on dokument, mis selgitab planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ja peamisi alternatiive:

KSH aruande koostab KSH ekspert koostöös planeeringut koostava eksperdiga ning aruande aluseks on KSH programmis paika pandud plaan. Täpsemad nõuded KSH aruande sisule tulenevad seadusest, vt KeHJS § 40 lg 4.

Vaata ka NÄIDET: tüüpiline KSH aruanne.

KSH aruande koostamine on planeeringu koostamise osa ning peaks valmima koos planeeringulahendusega -- mõnikord avalikustataksegi see koos planeeringuga. Sellisel juhul on järgmiseks sammuks valminud lahenduste ja KSH avalik arutelu.

Kuidas saab KSH aruande koostamises osaleda?

Kõik soovijad saavad KSH aruandega tutvuda ning sellele seisukohti esitada.

See toimub järgmisel viisil:

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kust saan infot?

KSH aruande avalikustamisest teavitab planeerimise korraldaja Ametlike Teadaannete kaudu, ajalehes ja oma veebilehel.

KSH aruande heakskiitmisest või heakskiitmata jätmisest teavitab KSH järelevalvaja vaid planeerimise korraldajat ning selle kohta avalikku teadet ei avaldata.


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KSH menetluse kohta leiad selgitused siit!


<Eelmine etappJärgmine etapp>