KSH aruande heakskiitmine

<Eelmine etapp
 KSH avaleht>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab KSH aruande heakskiit?

KSH aruande heakskiit on KSH järelevalvaja poolt tehtud otsus selle kohta, et KSH aruanne vastab seaduses sätestatud nõuetele, on piisav ja objektiivne ning KSH menetlus on toimunud nõuetekohaselt.

KSH aruande heakskiitmise otsustab järelevalvaja 30 päeva jooksul alates aruande saamisest eksperdilt või planeeringu koostajalt.

KSH aruande heakskiidus määrab KSH järelevalvaja ka planeeringu keskkonnamõju seiremeetmed, mille alusel hakatakse tulevikus jälgima, millised on planeeringu tegelikud keskkonnamõjud.

KSH heakskiit ei tähenda, et planeering kindlasti kehtestatakse. Planeeringu kehtestamise otsustab vastav haldusorgan (üld- ja detailplaneeringute puhul kohaliku omavalitsuse volikogu, erandjuhtudel ka linna- või vallavalitsus), võttes lisaks KSH tulemustele arvesse ka muid kaalutlusi.

Mida saan selles etapis ette võtta?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KSH menetluse kohta leiad selgitused siit!


<Eelmine etapp KSH avaleht>