Küsimused ja vastused

Mis on Natura 2000? Kuidas ma tean, kas mu maa asub Natura alal? Millised piirangud minu maal kehtivad? Milliseid tegevusi võib kohalik omavalitsus lubada Natura alal, milliseid protseduure tuleb sealjuures järgida?   

Oleme kokku kogunud hulga küsimusi ja vastuseid, mis kaitsealadega seoses sageli tekivad  ning jaotanud need kahe huviliste rühma kaupa maaomanikule ja kohaliku omavalitsuse ametnikule.

Lisaks võid oma küsimustele vastuseid leida ka siit:

Kaitsealade veebileht (Keskkonnaamet)
Poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine (Keskkonnaamet)
Ülevaade Natura 2000-alade asjakohase hindamise reeglitest ja kohtupraktikast (2016)
Natura 2000 Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehel
Natura 2000 Eestis Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Natura 2000 alade kaart (Maa-amet)
Oska osaleda! – juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks