Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

Autorid

KeÜS kommentaarid on valminud autorite ühistööna ning väljendavad nende ühiseid seisukohti. Erinevate sätete kommentaaride põhiautorid olid:

Sissejuhatus – Martin Triipan, mag. iur

1. peatükk – Hannes Veinla, dr. iur (§ 1, §-d 3-5), Kaarel Relve,  LL.M (2. jao sissejuhatus, § 7 lg 3-5), Pihel Sarv (§ 6, § 7 lg 1-2), Oliver Kask (§ 2)

2. peatükk – Hannes Veinla, dr iur (1. jao sissejuhatus, §-d 10-11), Pihel Sarv (§-d 8-9), Martin Triipan, mag.iur (2. jao sissejuhatus, §-d 14-15), Evelin Lopman, mag. iur (§-d 12-13)

3. peatükk – Siim Vahtrus (§-d 18, 20-21), Martin Triipan, mag. iur (§ 22), Evelin Lopman, mag. iur (§-d 16-17 ja 19)

4. peatükk –  Kaarel Relve, LL.M (§-d 23, 24, 27, 31), Kärt Vaarmari (1. jao sissejuhatus, §-d 23, 25, 28-29, 30), Pihel Sarv (2. jao sissejuhatus, §-d 32-39)

5. peatükk – Oliver Kask (sissejuhatus, §-d 40-43, 49-50, 58), Martin Triipan, mag. iur (§-d 44-45, 52-53), Evelin Lopman, mag. iur (§-d 59-62), Siim Vahtrus (§-d 51, 54-57), Kärt Vaarmari (§-d 46-48, 63)