KAEVANDAMISKOGUKONDADE
KOOSTÖÖ

Juhiseid osalemiseks

Juhiseid osalemiseks


Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.