KAEVANDAMISKOGUKONDADE
KOOSTÖÖ

Kaevandamiskogukondade kohtumine

Kaevandamiskogukondade kohtumine 25.02.2021

Kaevandamiskogukonnad eelkõige Harjumaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal olid kutsutud ühisarutelule 25. veebruaril. Kohtumise eesmärk oli toetada kogukondade võimekust kaasa rääkida otsustusprotsessides, mis kaasnevad kaevanduste planeerimisega, aga ka juba töös olevate kaevandustega.

KÕKil on koostamisel praktiline juhend ning 2021. aastal toimus ka koolitus kogukondadele sellest, kuidas edukalt otsuste tegemisel kaasa lüüa. Samuti on Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel plaanis luua platvorm, mis võimaldab kaevandamiskogukondadel üle Eesti omavahel sisukalt ja tõhusalt koostööd teha, kogemusi vahetada, võrgustuda.

Arutelul koondati kogukondade huvid ja vajadused, et nii kaasamist abistav juhend, koolitus kui ka platvorm saaksid võimalikult praktilised ning reaalselt kasutatavad.

PÄEVAKAVA
  • Tutvumisring ja sissejuhatus
  • Arutelu: kogukondadele olulised teemad, vajadused, kitsaskohad seoses kaevandamisotsustes osalemisega – Keskkonnaõiguse Keskus
  • Arutelu, millised on kogukondade vajadused ja huvid seoses loodava kogukonnaplatvormiga – Eesti Roheline Liikumine
  • Vaba mõttevahetus
  • Päeva kokkuvõte, edasised sammud
Kohtumine oli mõeldud eeskätt suurema ehitusmaavarade kaevandamise surve all olevatele Harjumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa kaevandamiskogukondadele. Kohtumine toimus Zoomis.

Üritust korraldasid Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine ja Purtse Jõe Arenduskeskus.

Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.