Uuele kooskõlastusringile on saadetud ka uus veeseaduse tervikteksti eelnõu, mis korrastaks ja uuendaks juba 1994. a vastu võetud ja sellest saadik mitukümmend korda muudetud seadust. Samuti on avalikustatud pakendiseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse vähendada õhukeste kilekottide tarbimist.

Augustis avaldati järjekordne Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring, mis näitas, et 90% eestlastest käib vähemalt korra aastas looduses ja peab Eesti keskkonnaseisundit heaks.  Samast uuringust selgub ka, et valdav osa eestlasi peab looduse säästmist järjepideva majanduse arendamise eelduseks ning eelistab tuule- ja biomassienergiat põlevkivi- ja tuumaenergiale.

Need ja teised uudised: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/september