Nõukogu poolt heakskiidetud majandusaasta aruanne pakub lisaks ülevaatele KÕKi tegevuse finantspoolest ka põhjaliku sisulist ülevaadet meie tehtud töödest ning tegevustest. 2012. aastal tegelesime varasemast enam juhtumitega. Projekti „Oska osaleda“ raames andsime tasuta õigusabi 24 juhtumis, tasulise õigusabi strateegilisteks juhtumiteks olid Saaremaa püsiühenduse, Esivere dolokivikarjääri, Noarootsi mingifarmi ja Paldiski LNG terminali juhtumid. Mitmete juhtumitega tegeleb KÕK edasi ka käesoleval aastal.

Avaliku sektori tellimusel koostatud analüüsidest on suuremad müra normtasemete regulatsiooni analüüs, keskkonnaõiguse kohtupraktika analüüs ja tööstusheite seaduse ja KeÜSi ühilduvuse võrdlev analüüs.

Eelmisel aastal jätkasime igakuist keskkonnaõiguse uudiskirja väljaandmist. KÕKi vedamisel toimusid avalikkuse kaasamise teemalised teabeõhtud ja koolitused ametnikele. Valmisid ka kaks juhendit, millest mahukam on „Oska osaleda“ – elektrooniline juhis, mis annab näpunäiteid planeeringutes ja keskkonnalubade menetluses osalemiseks.

KÕKi majandusaasta aruandest saab lisaks lugeda veel meie osalemise kohta seadusloome ja huvikaitse protsessides, samuti KÕKi plaanidest aastaks 2013.

KÕKi 2012.a majandusaasta aruanne (pdf)