Aprillis lõppes KÕKi aastapikkune projekt "Teavitamis - ja nõustamiskampaania "Oska osaleda"", mille peamiseks eesmärgiks oli nõustada keskkonnaotsuste tegemisse kaasatavaid isikuid ja ühendusi asjakohaste ja õigeaegsete seisukohtade esitamises.

Et osalemist kodanike ja nende ühenduste jaoks lihtsustada, töötasime KÕKi poolt projekti käigus välja praktilise osalusjuhendi, mis annab selge ülevaate planeeringute ja keskkonnalubade menetluse etappidest ning juhised erinevates etappides osalemiseks. Projekti viimastel kuudel lisasime juhisesse nõuanded seisukohtade vormistamiseks ja esitamiseks ning allkirjade kogumiseks. Juhis on kättesaadav KÕKi kodulehel aadressil http://www.k6k.ee/oskaosaleda

Et KÕKi nõu ei jääks ainult teoreetiliseks, andsime projekti käigus reaalsetes otsustusprotsessides tasuta õigusabi, mille käigus nõustasime erinevaid isikuid ja ühendusi kokku 24 juhtumi puhul. Viie suurema juhtumi kohta koostasime põhjalikumad juhtumianalüüsid, mis on head praktilise osalemise näited. Koos kõigi väiksemate pöördumistega sai projekti käigus nõustamist ca 500 inimest.

Projekti käigus saadud kogemused annavad aluse järeldada, et keskkonnaotsuste tegemise protsessis osalemine on tavakodaniku jaoks sageli keeruline, ajamahukas ja vajab teatud etappides spetsialisti nõustamist või tuge. Koostasime osalemise lihtsustamiseks küll juhendi, kuid projektist saadud kogemus näitab, et iga juhtum on siiski täiesti erinev ja nõuab erinevat lähenemist. Tasuta õigusabi pöördumiste arv näitab seejuures, et tasuta õigusabi keskkonnaasjades on jätkuvalt vajalik.

Hetkel on KÕKi poolt tasuta õigusabi andmine lõppenud, ent otsime võimalusi sellega jätkamiseks tulevikus.

Projekti tegevusi rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lähem info projekti tegevuste kohta, juhtumianalüüsid jm on avalikustatud KÕKi kodulehel.