Vabariigi Valitsus on vastu võtnud muudatused, millega korrastatakse keskkonnamõju eelhindamise kohustusega tegevuste nimekirja. Näiteks alates 1. juulist kuulub muuhulgas nimekirja üle 1ha suuruse veekogu rajamine, millega soovitakse ära hoida maavarade kaevandamist veekogude rajamise nime all.

Juttu tuleb ka  maapõue seaduse muudatustest, mis lubavad põlevkivi kaevemahtu suurendada 24 miljoni tonni võrra. Samuti tutvustame Keskkonnaministeeriumi määruse eelnõu, millega soovitakse seada nõuded salvkaevudele alates 1. juulist.

Neist ja teistest arengutest saab lugeda:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/juuni