Eelnõu tegeleb suuresti küll juba jõus olevate reeglite korrastamisega, ent sisaldab ka mitmeid sisult uusi norme. Tähtsamaid uuendusi tutvustamegi sellekuises pikemas uudises.

Lühiuudistes tutvustame Praxise uuringut, mis hindas keskkonnatasude tõstmise võimalikke mõjusid, merealade ruumilise planeerimist reguleerivat EL direktiivi, jäätmeseaduse kavandatavaid muudatusi, mis täpsustaks nõudeid elektroonikaseadmetesse patareide sisestamisele ning muud huvitavat.

Uudiskirja saate lugeda aadressilt: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/september