Euroopa Komisjoni uus koosseis avalikustas 11. detsembril oma keskse tegevuskava “Euroopa roheline kokkulepe”, mille üldine eesmärk on saavutada ELis säästev majandus ja muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Uue Komisjoni tegevuskava on ambitsioonikas. See hõlmab kõiki majandussektoreid, (nt transport, energeetika, põllumajandus ja ehitus ning terase-, tsemendi-, IKT-, tekstiili- ja kemikaalitööstus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor) . Selles määratakse kindlaks vajalikud investeeringud ja olemasolevad rahastamisvahendid ning selgitatakse, kuidas tagada kaasav ja õiglane üleminek. Tegevuskavast pikemalt keskkonnaõiguse uudiskirjas.

Uudiskirjas kajastame lisaks Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmisest, värskest Euroopa Keskkonnaagentuuri koostatud suurest keskkonnaseisundi ülevaatest, energeetikast, kliimamuutustest ja paljudest teistest teemadest. Loe tervet keskkonnaõiguse uudiskirja siit.

 

  • Vanemaid uudiskirju loe siit.
  • Igakuised värsked keskkonnaõiguse uudised Eestist ja mujalt saad enda postkasti tellida meie kodulehelt.

Keskkonnaõiguse uudiskiri ilmub alates 2009. aastast.