Lisaks on Euroopa Kohus oma märtsikuus tehtud otsustes sisustanud keskkonnaõiguse mõistet ning vaaginud, kas EL institutsioonide vaheliste läbirääkimiste dokumendid on avalik info.

Ka Eesti tasandilt on uudiseid mitmest valdkonnast. Õiguskantsler on avaldanud arvamust seoses metsateatiste esitamise ja menetlusega ning sellega, milliseid kõrvaltingimusi saab ehituslubadele seada. Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud mitu uuringut, mille alusel vaadatakse üle keskkonnatasud ja õhusaasteainete piirmäärad.

Neid ja teisi uudiseid saab lugeda siit.

Head lugemist!