Riigi eriplaneeringu algatamine

<Sisukord

Mida tähendab riigi eriplaneeringu algatamine?

Riigi eriplaneeringu algatab Vabariigi Valitsus. Planeeringu algatamise etapis ei määrata kindlaks planeeringu sisu, vaid pannakse paika otsusetegemise raamid, sh ajakava, eesmärk, milliseid ehitisi asutakse planeerima jms. Selles etapis tehakse ka esialgne otsus selle kohta, keda menetlusse intensiivsemalt kaasata ehk kellelt peavad asutused omal initsiatiivil arvamusi küsima. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus.

Mida tähendab riigi eriplaneeringu KSH algatamine?

Riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ehk KSH algatamise otsusega pannakse algus planeeringu keskkonnamõjude hindamisele. Selles etapis ei otsustata veel mõjude hindamise sisu ega tulemuste üle, vaid antakse lihtsalt märku, et see protsess on algamas.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kust saan infot?

<Riigi eriplaneeringust üldiselt