Maakonnaplaneeringu koostamine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>

<Tagasi algusesse

Mis toimub MP koostamise etapis?

MP koostamine tähendab planeeringu sisu väljatöötamist – pannakse paika maakasutuse põhimõtted ning MP-ga määratavate objektide (nt raudteed, maanteed, puhkealad) asukohad. Seejuures tuleb Rahandusministeeriumil arvestada planeerimismenetluses läbiviidava keskkonnamõjude hindamise (KSH) tulemustega.

Planeeringu koostamise tulemuseks on tulevase maakasutuse põhimõtteid määratlev kaart ja seletuskiri, mis täiendavad üksteist ja moodustavad kokku terviku. 

Mida saan selles etapis ette võtta?

  • Kui tunned huvi lisainfo või MP koostamises osalemise vastu, siis anna sellest planeeringu koostajale (Rahandusministeeriumile) teada! Kuigi planeeringu koostaja ei ole kohustatud huvilisi kaasama, võidakse seda ikkagi teha,  nt võidakse korraldada arutelusid maakonnaplaneeringus käsitletavatel teemadel või võimalike maakasutuse lahenduste osas.
  • Esita oma seisukohti!
  • Koostamise etapis on põhiroll planeeringut koostaval eksperdil – see on eelkõige nn tööfaas, milles ei ole avalikkuse või huvitatud isikute osalemisvõimalused täpselt paika pandud. Samas on seisukohtade esitamine Rahandusministeeriumile lubatud. Oma seisukohta tasub väljendada kirjalikult (kas tava- või e-posti teel). Nii saab see kindlasti üles märgitud ning seda tuleb edaspidi kaaluda. Näpunäiteid seisukohtade koostamiseks leiad siit.

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab Rahandusministeerium vastama 4 nädala jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse vastavalt sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?

  • Planeeringu koostamise kohta võib jooksvat infot saada Rahandusministeeriumi veebilehelt, Ruumilise planeeringu infosüsteemist või ajalehtedest, ent planeeringu koostamise faasis ei ole ette nähtud täpseid avalikkuse teavitamise nõuded.
  • Lähemat infot MP koostamise hetkeseisu kohta saab küsida Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnast, kuhu võid esitada ka ametliku teabenõude.
NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>