Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

Autorid

KeÜS kommentaarid on valminud autorite ühistööna ning väljendavad nende ühiseid seisukohti. Erinevate sätete kommentaaride põhiautorid olid:

Sissejuhatus – Martin Triipan,  mag. iur.

1.peatükk – Hannes Veinla, dr. iur. (§ 1, §-d 3-5), Kaarel Relve,  LL.M (2. jao sissejuhatus, § 7 lg-d 3-5),  3–5), Pihel Kuusk (§ 6, § 7 lg-d 1–2), Oliver Kask (§ 2)

2.peatükk – Hannes Veinla, dr. iur. (1. jao sissejuhatus, §-d 10–11), Pihel Kuusk (§-d 8–9), Martin Triipan, mag. iur. (2. jao sissejuhatus, §-d 14–15), Evelin Lopman, mag. iur. (§-d 12–13)

3.peatükk – Siim Vahtrus  (§-d 18, 20–21), Martin Triipan, mag. iur. (§ 22), Evelin Lopman, mag. iur. (§-d 16–17 ja 19)

4.peatükk –  Kaarel Relve, LL.M (§-d 23, 24, 27, 31), Kärt Vaarmari  (1. jao sissejuhatus, §-d 23, 25, 28–29, 30), Pihel Kuusk (2. jao sissejuhatus, §-d 32–39)

5.peatükk – Oliver Kask (sissejuhatus, §-d 40–43, 48.1, 49–50, 58), Martin Triipan, mag. iur. (§-d 44–45, 52–53), Evelin Lopman, mag. iur. (§-d 59–62), Siim Vahtrus (§-d 51, 54–57), Kärt Vaarmari (§-d 46–48)

5.1peatükk – Oliver Kask (§-d 62.2-62.3), Kärt Vaarmari (sissejuhatus, §-d 62.1, 62.4-62.5)

5.2 peatükk – Evelin Lopman, mag. iur.  (§-d 62.6-62.8)

6.peatükk – Kärt Vaarmari (§ 63)