Huvikaitse

Et aidata riigil lahendada suurobjektide rajamisega seotud praktilisi probleeme, esitame ettepanekuid, kohtume riigiametnike ja otsustajatega silmast silma ning vajadusel peame strateegilisi vaidlusi. Enne  uue planeerimisseaduse kehtestamist 2015. a osalesime aktiivselt ka selle koostamises. Meie olulisemad seisukohad on siin aastate kaupa:

2014

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (veebruar 2014)

KÕKi ja EKO ühisavaldus seoses Rail Baltic trassi asukohavalikuga (veebruar 2014)

2013

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (august 2013)

2012

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (september 2012)
Uuendatud 23.10.2018