Uus J&E liige Bulgaariast kombineerib oma tegevuses juriidilisi aspekte kommunikatsiooniga, viimastel aastatel on nad tegelenud mh metsanduse, maavarade jt teemadega. Vastavalt reeglitele on Bluelink esialgu assotsieerunud liikmeks; täisliikmeks saab ta pärast edukat sisseelamist võrgustikku.

Via Iuris Slovakkiast seevastu on eelkõige juriidilise ekspertiisiga organisatsioon, kes tegeleb keskkonnaõiguse kõrval ka läbipaistvuse ja valitsuste vastutavuse teemaga laiemalt. J&E võrgustikus löövad nad eelkõige kaasa keskkonnaalaste õiguste ja keskkonnamõjude hindamise teemal.

Mõned koosolekul osalenud J&E eksperdid

Koosolekul arutati ka uue aasta tööplaani. Sarnaselt eelmisele aastale tegeleb võrgustik keskkonnaalaste õiguste, keskkonnamõju hindamise, keskkonnavastutuse, energeetika-alaste võrgustike ja Natura 2000 võrgustiku teemaga. KÕK osaleb seejuures pea kõigis teemades, v-a keskkonnalased õigused.