Sinult ootame:
 • kõrgharidust
 • varasemat juhtimiskogemust
 • soovi arendada keskkonnaõiguse valdkonda
 • oskust suurelt mõelda ja ideid ellu viia
 • ärksat meelt ja õpihimu
 • töö- ja ajaplaneerimise oskust
 • tahet ja oskust teha tulemuslikult koostööd erinevate inimeste ja organisatsioonidega
 • esinemisoskust ja -julgust
 • väga head eesti ja inglise keele oskust
Kasuks tuleb:
 • õigusalane kõrgharidus
 • töökogemus haldusõigusega seotud valdkonnas, eriti õigusnõustamise kogemus
 • keskkonna, ehitus- ja planeerimisvaldkonna tundmine
 • vabaühenduste töö tundmine
 • vene keele oskus

Kandideerimiseks saada meile oma CV koos palgasooviga ja visiooniga KÕKi lähima 3 aasta kõige olulisematest tegevustest ja arengutest (max 1 A4 lk) 15. märtsiks 2020 aadressile siim@k6k.ee.

Garanteerime konkursil osalejate konfidentsiaalsuse.

Lisainfo konkursi ja töö sisu kohta alates 2. märtsist Siim Vahtruselt siim@k6k.ee


SA Keskkonnaõiguse Keskus on 2007. aastal loodud sõltumatu, avalikes huvides tegutsev ekspertorganisatsioon, kes pakub keskkonna-, planeerimis- ja ehitusõigusalast nõu ja koolitusi. Meie klientide ja koostööpartnerite ringi kuuluvad nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, eraisikud, kogukonnaseltsid kui ka keskkonnaorganisatsioonid.