Logopng

Mitmes inimeste tervist ning keskkonnakaitset puudutavas valdkonnas (nt kemikaalide ja GMOde lubamise osas) on EL ja USA reeglid ning standardid käesoleval hetkel oluliselt erinevad. Seetõttu ei ole oodata, et uus kaubanduslepe vahetult EL või USA reegleid muudaks. Samas võivad reeglid ajapikku muutuda regulatiivse koostöö ja investor-riik vaidluste lahendamise mehhanismi (ISDS) tõttu.

“Leppe kohaselt peaksid EL ja USA oma reeglite muutmisel tegema tihedat koostööd teise osapoolega ning mitte ülemäära takistama kaubavahetust,” selgitab analüüsi üks autoreid Siim Vahtrus. “Viimane tähendab, et reeglite ühtlustamine toob sisuliselt kaasa madalamad standardid mõlemal pool Atlandi ookeani.”

Investor-riik vaidluste lahendamise mehhanismi sätestamine leppes võiks omakorda kaasa tuua selle, et rangemaid standardeid säilitades riskib EL kulukate vaidlustega vahekohtutes. Viimaste otsused on sageli ettearvamatud ning kohtunike erapooletuses on tõsiseid kahtluseid.

Lisaks nende kahe üldisema teema tutvustamisele analüüsiti kitsamalt kemikaalide, toiduohutuse ja geneetiliselt muundatud organismide valdkondi. Analüüsis kirjeldatakse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide erinevaid lähenemisi ning selgitatakse, kuidas lepe tarbijaid ja keskkonda ohustada võib. Analüüsi üheks järelduseks on, et juba läbirääkimiste käigus on EL reeglites järgi antud.

14. oktoobril tutvustab Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus analüüsi Rohelise Tee Õhtul Tartu Loodusmajas algusega kell 18.00.

Analüüs koostati Eesti Rohelise Liikumise tellimusel projekti raames, milles tutvustatakse EL-USA vabakaubandusleppe ja EL-Kanada vabakaubandusleppe ohte ning kogutakse allkirju üle-euroopalise kodanikualgatuse raames läbirääkimiste peatamiseks (www.stop-ttip.org).

Analüüs on kättesaadav: www.k6k.ee/files/TTIP_m6jud_EL_ja_Eesti_6igusele_l6plik.pdf

Lisainfo:
Siim Vahtrus
Keskkonnaõiguse Keskuse jurist ja juhatuse liige
Tel: 5568 3880
E-post: siim@k6k.ee