Triin Jäädmaa. Foto: Katre Liiv

Nõndanimetatud Ihaste metsavaidlus kohalike elanike ning maaomaniku vahel on viinud selleni, et viimane on alustanud tara ehitamist ümber ala, mida kohalik elanikkond on seni aktiivselt kasutanud. Siin tuleb mängu igaüheõigus, ent samal ajal maaomaniku õigus enda maale – nende kahe vahel tasakaalu leida on paras pähkel ning igakordse kaalumise küsimus.


Laiem üldsus teab ilmselt hästi igaüheõigust kasutada avalikult kasutatavaid teid. Avalikult kasutatavad teed on riigimaanteed ja kohalikud teed, mille nimekiri kehtestatakse valla- või linnavalitsuse otsusega. Isik, kelle kinnisasja avalikult kasutatav tee läbib, ei või tee kasutamist takistada ega keelata.

Vähem tuntud on aga seadusest tulenev piirang, mille järgi ei tohi maaomanik keelata tee või raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga või muul seesugusel viisil (ent mitte mootorsõidukiga), kui tee või raja niimoodi kasutamine põhineb väljakujunenud taval ega ole maaomanikule koormav.


Terviklugu saab lugeda 09.10.2020 Tartu Postimehest.