Teabeõhtute korraldamine on osaks KÕKi käimasoleva projekti "Oska osaleda" tegevustest. Projekti eesmärgiks on, et keskkonnaotsuste tegemisse kaasatavad isikud ja nende ühendused osaleksid õiges etapis asjakohaste seisukohtadega. See võimaldab keskkonnaotsuste tegijail nende huve kaaluda, mis omakorda peaks vähendama keskkonnaasjades konflikte ja kohtuvaidlusi ning tõstma otsuste kvaliteeti.

Projekti käigus oleme veebis avaldanud juhised, milles selgitatakse lahti, kuidas toimub planeeringute ja keskkonnalubade menetlemine ning millises etapis ja mil viisil neis osaleda saab, samuti oleme nõustanud paljusid kohalikke ühendusi ja inimesi üle Eesti erinevates juhtumites osalemisel.

23. jaanuaril räägime osalusjuhistest ja osalemisvõimalustest Tallinna vabaühenduste võrgustiku seminaril „Linnaruum meie ümber ja meie sees“, registreeruda saab võrgustiku Facebooki leheküljel või saata selleks emaili Madle Lippusele kaku@uusmaailm.ee.

Järgmised teabeõhtud toimuvad juba veebruaris - 14. veebruaril Tartus ning 19. veebruaril Pärnus, täpsema info nende kohta avalikustame lähinädalatel.

Tegevusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loe KÕKi projekti „Oska osaleda“ kohta lähemalt siit: http://www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/teavitus-ja-noustamiskampaania-oska-osaleda

Osalusjuhised planeeringutes ja keskkonnalubade menetlustes osalemise kohta: http://www.k6k.ee/oskaosaleda