„Eestis oli seni puudu praktiline käsiraamat, kus oleks nii vabatahtlikud kui ka kohuslikud veekaitsemeetmed kõik koos. Oli vaja, et põllumajandustootjale oleks selgelt ja ühest kohast kättesaadav ülevaade, mida, kuidas ja milliseid veekaitsemeetmeid kasutada,“ tegi kokkuvõtte käsiraamatu koostamise tagamaadest üks autoritest Kristjan Piirimäe.

Veekogude kehva tervise põhjustab eutrofeerumine ehk nendesse jõuab liiga palju toitaineid, mis lämmatavad loodusliku ökosüsteemi toimimise ja põhjustavad vetikate vohamist. Liiga palju toitaineid jõuab veekogudesse ka põllumajandustootmisest. Veekaitsemeetmed ongi mõeldud selle probleemi leevendamiseks.

„Loomulikult tuleb see probleem lahendada tootjatega koostöös ja käsiraamatu koostamisel on just silmas peetud, millised võimalused põllumajandustootjale kasu tooksid, millised on mõistlikud lahendused,“ lisas Piirimäe. Samuti on käsiraamatus välja toodud kõik kohustuslikud ja ka vabatahtlikud veekaitsemeetmed. Raamatu lõpus on näidistalu planeering, kus on rakendatud kõiki käsitletud veekaitsemeetmeid.

Raamatu esitlus toimub täna Maamessi raames, kus esinevad ettekannetega Eestimaa Looduse Fondi eksperdid Kristjan Piirimäe ja Aleksei Lotman. Esitlusele järgneb arutelu ning käsiraamatut jagatakse kõigile huvilistele.

Samuti on käsiraamat kõigile kättesaadav kodulehel: http://elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-areng/maaelu-programm/veekaitse-meetmete-kasiraamat

Raamatuesitlus toimub Maamessi A-halli seminariruumis algusega kell 13.00. Kõik huvilised on oodatud. 

Raamatu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Kristjan Piirimäe, ELFi eutrofeerumise ekspert, tel 511 6916, kristjan@elfond.ee

Kertu Hool, ELFi teabejuht, tel 552 4782, kertu@elfond.ee