Riigikogu on suvepuhkuselt naastes asunud menetlema jäätmeseaduse eelnõu eesmärgiga viia see kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seadusega. Lisaks on lühiuudistes teemadeks veel biokütuse ja reoveesette kasutamist reguleerivate määruste kavandatavad muudatused ning määruse eelnõu, millega asutataks uus keskkonnaseire andmekogu. Jõustunud on ka metsamajandamise eeskirja muudatused, mis leevendavad metsaraie tingimusi.

Euroopas on jätkuvalt vaikne, erandina on Euroopa Kohus teinud tähtsa otsuse selle kohta, millistel tingimustel võivad EL riigid seada GM-toodete kasutamisele erakorralisi piiranguid.

Need ja mitmed teised teemad on lugemiseks siin:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/september

Head lugemist!