Surve vähendamiseks vajaliku kaevandusalade ruumilise planeerimise osas ei võta strateegia ühest seisukohta. Seega lubaks arengudokument jätkata senist, mitte keskkonnamõjudest vaid arendajate soovidest lähtuvat kaevandusalade valikut. Dokumendis viidatakse muu hulgas ka keskkonnahuvide üleesindatusele maavarade küsimuses. Pea 10 tegutsemisaasta jooksul, mil oleme tegelenud ka maapõue juhtumitega, ei ole me veel kokku puutunud ühegagi, kus keskkonnamõjude hindamise järel oleks jäetud kaevandamiseks luba andmata ülemääraste keskkonnamõjude tõttu.

Et meie meelest vajab eelnõu veel tööd, esitasime koos EKOga täna Keskkonnaministeeriumile ühisseisukoha ning samas teeme ettepaneku jätkata diskussiooni strateegia sisu ja rõhuasetuste üle.


Pressiteade

Seisukohad maapõue strateegia eelnõule

Maavarade kasutamise ruumilise planeerimise võimalused. (KÕK, 2014)