Kaevandus Harjumaal. Foto: Katre Liiv

Kohtumise korraldaja Eesti Rohelise Liikumise ekspert Silver Sillak selgitas, et “tänapäeva ühiskonna materjali- ja ressursinõudlus üha kasvab ning seetõttu suureneb ka surve uute kaevanduste avamiseks. Maavarasid ei nõua ainult traditsioonilised tööstusharud, vaid neid on vaja ka rohepöördeks. Seetõttu on oluline toetada erinevate osapoolte, sh kogukondade ja kohalike omavalitsuste võimekust pidada nendel teemadel sisukat dialoogi, et üheskoos leida sobivat tasakaalu maavarade kaevandamise ja looduskeskkonna hoidmise vahel.”

Otsustusprotsessides kaasa rääkimiseks ning kogukondade omavahelise võrgustumise toetamiseks on Keskkonnaõiguse Keskus, Purtse Jõe Arenduskeskus ja Eesti Roheline Liikumine koostamas Harjumaa, Lääne-Virumaa ning Ida-Virumaa kaevandamispiirkondade näitel juhendit. Samuti on tulemas koolitus kogukondadele edukaks osalemiseks otustusprotsessides ning plaanis on luua platvorm, mis võimaldab kaevandamiskogukondadel üle Eesti omavahel sisukalt ja tõhusalt koostööd teha, kogemusi vahetada, võrgustuda. Kohtumise eesmärk on koondada kogukondade huvid ja vajadused, et abimaterjalid, koolitus ja platvorm saaksid võimalikult praktilised ning reaalselt kasutatavad.

“Keskkonnaõiguse Keskuse poole pöördutakse alatasa õigusabi soovidega seoses rajatavate kaevandustega, sealjuures on pöördujate mured ja küsimused tihti sarnased - millises etapis ja kuidas saaksid puudutatud kogukonnad sel teemal kaasa rääkida ja enda huvisid kaitsta, kelle poole ja kuidas pöörduda, millised on etapid ja tähtajad planeerimisel. Loodavad abimaterjalid, plaanitav koolitus ja kogukondade ühtne platvorm, kus on võimalik sarnaste teemadega kokku puutuvatel inimestel omavahel kogemusi jagada, teistele kogukondadele nõu anda, aitavad kogukondadel senisest kiiremini ja tõhusamalt toime tulla nende elukeskkonda oluliselt mõjutavate muutustega,” nentis Keskkonnaõiguse Keskuse tegevjuht Tarmo Treimann.

Laila Meister kohalike kogukondade esindajana Purtse Jõe Arenduskeskusest tõi välja, et väikestele kohalikele kogukondadele on koostöö ja ühised algatused enda elukeskkonna ja looduskeskkonna säilitamiseks üliolulised. “Tihtipeale on kogukond silmitsi olukorraga, kus kohaliku omavalitsuse poliitilised jõujooned jätavad neid sisuliselt kaitseta ja inimeste kodude saatuse üle otsustab kaugel asuv keskkonnaametnik. Kogemuste jagamine aitaks palju aega kokku hoida ja õigel ajal vajaliku sekkumisega ära hoida pöördumatu kahju”, täpsustas Meister.

Rohkem infot algatusest ja registreerumine arutelule Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehelt: www.k6k.ee/kaevandamiskogukonnad.

 

Taustainfo:

Arutelu korraldavad Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus ja Purtse Jõe Arenduskeskus. Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.

 

Lisainfo:
Tarmo Treimann
Keskkonnaõiguse Keskuse tegevjuht
5650 2636
tarmo@k6k.ee

Silver Sillak
Eesti Rohelise Liikumise ekspert
5050 670
silver@roheline.ee

Laila Meister
Purtse Jõe Arenduskeskus
56494115
laila@iise.ee