Seega on praktikantidel praktikale tulles nii äärmiselt praktilised ootused kui ka kaugem perspektiiv silme ees. Viimane ongi olnud meie praktikantide eripära  - tugev missioonitunne, mida tõestavad eelmises lõigus tsiteeritud laused.

Praktika lõppedes on praktikandid kõige enam hinnanud seda, et nad on saanud tegeleda väga praktiliste päevakohaste teemadega ning osaleda ise nii praktiliste materjalide koostamisel kui ka parasjagu käimasolevate juhtumite lahendamisel. Jolanda näiteks ütles peale praktikat, et „orienteerun pärast praktikat kindlamalt keskkonnaalastes õigusaktides ja kohtupraktikas. Analüüsi koostamine on praktika jaoks hea ülesanne, sest see hõlmas mitmeid aspekte: seaduste/eelnõu seletuskirjade otsimine ja analüüsimine, kohtupraktika otsimine ja analüüsimine, loogiline mõtlemine, et lugejal oleks analüüsist kasu."


Henrik mõistis praktika käigus, et juristi töö eeldab enamat kui teadmised õigusteadusest: “praktikast oli meeletult kasu mõistmiseks, et juristi töö ulatub õigusaktidest väljapoole ning võib tähendada kõike alates registritest info otsimisest kuni mitte-õigusliku strateegia ja tegevusplaani arutamiseni. Mulle tõepoolest meeldis näiteks mürajuhendi kallal askeldada ja üksikjuhtumid pakkusid sellele head vaheldust. Minu enda püstitatud ootused ja lootused said täidetud. Lisaks sain suhteliselt paindlikult oma tööaega reguleerida. Ja lõppude lõpuks võeti mind ju isegi Arvamusfestivalile kaasa, mis oli  väga äge.“

Marian tegeles praktika käigus väga elulise ja olulise analüüsiga - kes peab keskkonna-alastes kohtuvaidlustes tõendama (võimalikku) kahju tekkimist loodusele? Mariani arvamust sellest saab lugeda me veebilehelt.

Jolanda Lipu kaasabil koostatud analüüs ehitise kasutusloas kõrvaltingimuse seadmise võimalustest.

Henrik Linki kaasabil koostatud juhend müraga toimetulekust.