Teabeõhtute eesmärgiks oli tutvustada laiemalt keskkonnaotsustes tegemise võimalusi, et inimesed saaksid oma elukeskkonna kujundamises paremini kaasa rääkida. Andsime ülevaate KÕKi koostatud veebijuhisest ning arutasime koos osalejatega aktuaalseid probleeme ja juhtumeid praktikas.

Vt lähemalt projekti veebilehelt.

Täname kõiki osalejaid aktiivse osavõtu ja huvitavate mõttevahetuste eest!