Infopäevadel räägivad KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Mirjam Reinthal sellest, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid nagu uute kaevanduste rajamine, tööstusalade planeerimine jmt ning võimalustest sellistes protsessides osaleda. Kohapeal anname soovi korral õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

Korraldame kuni 2015. a maikuuni igas maakonnas ühe infopäeva. Jätkuvalt ootame kohalike kogukondade või seltside poolseid märguandeid, millistes kohtades võiks infopäevi korraldada. Soovist arutada juristidega kogukonnale või seltsile olulisi küsimusi keskkonda puuduvates otsustes osalemise teemal palume märku anda Kärt Vaarmarile (kart@k6k.ee, tel 5274761).

Infopäevad korraldatakse KÕKi projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames. Tegevusi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KÕKi poolne kontakt:

Kärt Vaarmari, KÕKi jurist ja juhatuse liige

E-post: kart@k6k.ee

Tel: 5274761