Infopäevadel räägivad KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus sellest, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid nagu uute kaevanduste rajamine, tööstusalade planeerimine jmt, ning võimalustest sellistes protsessides osaleda. Kohapeal anname soovi korral esialgset õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

Korraldame 2014. a novembrist kuni 2015. a maikuuni igas maakonnas ühe infopäeva. Tegevusi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus KÕKi projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames. 

KÕKi poolne kontakt:
Kärt Vaarmari, KÕKi jurist
E-post: kart@k6k.ee
Tel: 7424524, 5274761