Infopäevadel räägivad KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Mirjam Reinthal sellest, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid nagu uute kaevanduste rajamine, tööstusalade planeerimine ning võimalustest sellistes protsessides osaleda. Kohapeal anname soovi korral esialgset õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

Korraldame kuni 2015. a maikuuni igas maakonnas ühe infopäeva. Jätkuvalt ootame kohalike kogukondade või seltside poolseid märguandeid, millistes kohtades võiks infopäevi korraldada. Seda, millistes maakondades on infopäevad juba toimunud, saab vaadata siit. Soovist arutada juristidega kogukonnale või seltsile olulisi küsimusi keskkonda puuduvates otsustes osalemise teemal palume märku anda Siim Vahtrusele (siim@k6k.ee, 742 4524).

Infopäevad korraldatakse KÕKi projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames. Tegevusi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KÕKi poolne kontakt:
Siim Vahtrus, KÕKi jurist
E-post: siim@k6k.ee
Tel: 7424524, 55683880