Lühemates uudistes tutvustame Riigikohtu järjekordset lahendit seoses müranormide kohaldamisega – huvitaval kombel on sarnaselt varasügisel tehtud otsusele tülil tekitajaks just tuulegeneraatorid. Euroopa Kohus on samuti teinud kaks otsust seoses elektritootmisega. Ühes neist rõhutas kohus, et riigid ei tohi teha rohelise energia impordile põhjendamatuid piiranguid, teises aga mõistis hukka Suurbritannia poolt Aberthaw söeelektrijaamale liiga leebete õhuheitenormide rakendamise.

Lühiuudistes tuleb lisaks kohtuvaidlustele juttu ka kahest toetusskeemide reformist, mida Riigikohus arutama hakkab. Esimene neist puudutab taastuvenergia tootjatele makstavaid toetusi, teine aga kohalike omavalitsuste jäätmekäitluse rahastamist. Vabariigi Valitsus kiitis heaks põlevkivi arengukava lähimate aastate rakendusplaani, Keskkonnaministeerium aga avalikustas kolm uut eelnõu, mille sisuks on kalapüügi, metsaraie ja rehvimüügi reeglite muutmine.

Neist ja teistest uudistest saate lugeda siit: http://k6k.ee/uudiskiri/2016/oktoober

Head uudistamist!