Lühiuudistes seekord juttu Riigikohtu otsusest peatada sellesuviste jäätmeseaduse muudatuste jõustumine, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse täiendavatest muudatustest, allpool põhjavee taset kruusa ja liiva kaevandamist soodustavatest muudatustest ja muudest Eestis aset leidnud olulistest arengutest.

Euroopa Liidu tasandilt tulevad uudised on seekord seotud eelkõige transpordi mõjudega. Komisjon on käinud välja eelnõu, mille eesmärgiks on vähendada bensiini ja diisli kasutamisest tekkivat kasvuhoonegaaside heidet, samuti alternatiivkütuste tanklaid puudutava direktiivi eelnõu ning väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate õhusaastet vähendava eelnõu.

Kõigest lähemalt juba meie uudiskirjas: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/oktoober