Artiklis tutvustame nii kavandatavaid arenguid kui nende tausta lähtuvalt meie hiljutisest metsa majandamise piirangute analüüsist.

Lühiuudistes tuleb samuti juttu metsandusest, nimelt on Euroopa Komisjon avalikustanud uue EL metsanduse strateegia eelnõu. Euroopa Parlament aga kiitis mitmete sisuliste muudatustega heaks Euroopa Komisjoni väljapakutud eelnõu, mis muudaks EL keskkonnamõju hindamise direktiivi.

Lugeda saab ka Riigikohtu ning Õiguskantsleri seisukohtadest korraldatud jäätmeveo vallas, Euroopa Komisjoni kavatsusest võtta tagasi mulla- ja keskkonnaalase kaebeõiguse direktiivide eelnõud, haisu vähendamiseks mõeldud muudatustest kanalisatsiooniehitiste nõuetes ja paljust muustki.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/oktoober