Jõustunud on olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja määrus – tutvustame sisulisi muudatusi võrreldes varasema määrusega. Muutmisel on ka pakendiseaduse sätted, mille eesmärgiks on vähendada nende ettevõtete arvu, kes peavad tellima nn pakendiauditi.

Õiguskantsler on vaaginud arhitektuurivõistluse ja planeeringumenetluse vahelisi seoseid. Arvamuses on mh olulisi seisukohti seoses kehtestamata üldplaneeringu arvestamisega, kallasrajale ligipääsuga jms.

Lisaks lühidalt ka sellest, et Riigikogu menetlusse on jõudnud uus keskkonnaseire seadus ja KeM on algatatud eelnõu, millega soovitakse lubada jäätmete massi määramist arvestusliku meetodi abil, samuti paljudest teistest arengutest.

Uudiskirja saate lugeda: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/oktoober

Head lugemist!