"Paralleelselt kliimamuutuse pidurdamisega peame endile aru andma, et kliimamuutus ja selle mõjud on kohal ning need aina süvenevad. Ehkki kohanemine on üks peamisi võimalusi, kuidas muutuva kliima tingimustes ka tulevikus oma tervist hoida või toidulaud ja seda tagav loodus säilitada, on Eesti valmisolek tagajärgedega kohaneda ebapiisav,” kommenteeris tänavu suvel Eesti valmisolekut kliimamuutuse tagajärgedega hakkama saada KÕKi õigusekspert ja üks ülevaate koostajaist Triin Jäädmaa.

Kliimamuutus on üks meie aja suuremaid väljakutseid, mis mõjutab juba praegu meie igapäevaelu ja keskkonda, ent mille mõjud saavad olema veelgi suuremad tulevaste põlvkondade elule. Seetõttu on juba täna oluline plaanida, kuidas kliimamuutuse mõjudega kohaneda – kuidas peame muutma oma taristuid, maju, linnakeskkonda, looduskeskkonda, aga ka sotsiaalsüsteeme, toidutootmist ja majanduse toimimist nii, et kliimamuutuse mõjud oleksid võimalikult suurel määral puhverdatud ja me neile vastu peaksime. 

TUTVU ÜLEVAATEGA
ja
TULE KLIIMAMUUTUSEGA KOHANEMISE KONVERENTSILE

Ülevaate koostasid KÕKi õiguseksperdid Triin Jäädmaa ja Kärt Vaarmari.

Ülevaate koostamist ja konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit projekti “
Avalikkuse teadmiste suurendamine kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigustest" raames.

Loe lisaks:
Uuring: Eesti elanikud on kliimamuutuse tagajärgede pärast mures (KÕK, Norstat ja Intense Growth Hub,  2023)