Lisaks saab uudiskirjast lugeda mitme Riigikohtu lahendi kohta. Pikemalt kirjutame kohtulahendist, mille järgi ehitamiseks ei saa pidada tegevust, mis ei aita kaasa ehitise püstitamisele. Käsitleme ka Euroopa Kohtu lahendit, milles kohus leidis, et kohtumenetlusega kaasnev rahaline kulu ei tohi saada takistuseks kohtuasja algatamisele või sellega jätkamisele.  

Neid ja teisi uudiseid mitmest keskkonnaõiguse valdkonnast saab lugeda novembrikuu uudiskirjast

Täname uudiskirja külalisautoreid kaastöö eest!