Euroopa Kohus tegi samuti viimase kuu jooksul kaks olulist otsust. Ühes selgitas kohus keskkonnaühenduste õigust rääkida kaasa Natura alasid puudutavate tegevuste lubamises ja õigust tehtud otsuseid vaidlustada. Teises lahendis selgitas Euroopa Kohus, milliste otsuste puhul tuleb läbi viia keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Keskkonnaministeeriumis on valminud eelnõu looduskaitseseaduse muutmiseks seoses Nagoya protokolli nõuete ülevõtmisega. Seoses uue atmosfääriõhu kaitse seaduse ja kiirgusseadusega on viimase kuu jooksul avalikustatud või juba vastu võetud mitmeid nende seaduste rakendusakte, mida samuti lühidalt tutvustame.

Lisaks tuleb juttu mitmest kliimateemalisest rahvusvahelisest kohtumisest ja seal sõlmitud keskkonnaalastest kokkulepetest.

Uudiskirja saate lugeda: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/november

Head lugemist!