Lisaks nende kolme teema põhjalikule analüüsile tutvustame ka teisi arenguid, nt uut keskkonnavastutuse alast uudiskirja meie Euroopa partneritelt, uut energiakorralduse seadust, kaht Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse tõttu algatatud veeseaduse muudatuse paketti. Samuti juttu maapõueseaduse muudatustest, mis kaotaks maardlate jaotamise kohalikeks ja üleriigilisteks ning GMO-de kasvatamist piirava eelnõu menetlusest EL-tasandil.

Uudiskirja saate lugeda aadressilt: http://www.k6k.ee//uudiskiri/2014/november

Head lugemist!