Tekkis vaidlus ka kaebuse tähtaegsuse üle, mille kohta jõudis määruskaebus Riigikohtusse. Kuna metsateatiste kehtivus oli selleks ajaks lõppenud ja sama metsa raieks välja antud uued metsateatised, lõpetas Riigikohus menetluse. Siiski selgitas Riigikohus, et ka elektroonilises vormis haldusaktid nagu seda on metsateatised, peavad vastama haldusaktide vorminõuetele – see tähendab muu hulgas raieloa põhjendamise ja vaidlustamisviite lisamise kohustust. Samuti tuleb raieload õigel ajal ja nõuetekohaselt teatavaks teha kõigile isikutele, kellel on nende lubade vaidlustamiseks kaebeõigus.

Kohtulahendist tulenevalt peab Keskkonnaamet oma halduspraktikat muutma ja metsaregistri ümber kujundama, et raieloa põhjendamise kohustust täitma hakata.

Pikemalt loe sel teemal edasi värskest uudiskirjast.

Novembrikuu uudiskiri tervikuna on leitav siit.

Vanemad uudiskirjad

Igakuised värsked keskkonnaõiguse uudised Eestist ja mujalt saad enda postkasti tellida meie koduleheltKÕK osaleb sellel aastal annetamistalgutel, et koguda annetusi keskkonnaõiguse uudiskirja väljaandmise jätkamiseks! Miks just uudiskirjale annetusi kogumine, kui palju plaanime koguda ning kuidas toetada saab, loe siit: www.k6k.ee/toeta

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.

Iga väike annetus on meile suur abi! Aitäh, kui otsustad annetada!

#annetamistalgud